Cư xử như một người thần kinh khi hướng dẫn bóng đá cho thanh niên, đó có phải là một ý tưởng hay cho bạn trong mọi thời đại không?

Mọi người đều chờ đợi để hiểu Vương quốc Anh chắc chắn sẽ bầu chọn như thế nào cho sự ra đi này. Các công dân EU hiểu rằng đó sẽ là một sự điều chỉnh rất lớn đối với họ, đặc biệt là các game thủ chơi bóng đá. Các game thủ hiểu rằng việc Vương quốc Anh rời khỏi EU có thể dẫn đến rất nhiều điều chỉnh trong hệ thống mà họ là thành phần.

Hiện tại, sau một năm Brexit được ủy quyền, Vương quốc Anh cuối cùng đã thực sự đưa ra Hiệp ước Ghi lại 50 của Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 khiến phần lớn các câu lạc bộ tổ chức hàng đầu lo lắng về hiệu lực của nó. Tuân thủ các thông số kỹ thuật có thể ảnh hưởng cũng như ảnh hưởng đến phương pháp bóng đá Anh rất lớn:

Những game thủ bóng đá này chắc chắn sẽ không thể hoạt nguyen quang hai động với các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh một cách thuận tiện như trước Brexit. Kể từ khi có Flexibility of Minute, những game thủ này đã có thể hoạt động cho các câu lạc bộ khác nhau của EU mà không cần bất kỳ loại giấy phép nghề nghiệp nào. Các game thủ phải có được thị thực việc làm để hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh và nó sẽ không dễ dàng như vậy.

2) Ủy quyền công việc: Ảnh hưởng quan trọng thứ hai mà Brexit có thể phát triển đối với các game thủ bóng đá Anh là sự cần thiết của ủy quyền công việc để hoạt động cũng như đi vào hoạt động ở Vương quốc Anh. Các game thủ đang hoạt động với nhiều câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh mà không có bất kỳ loại Visa nào chắc chắn sẽ phải có giấy phép việc làm trước khi đến Vương quốc Anh. Hoặc nếu không, chắc chắn sẽ rất khó khăn cho các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh khi làm việc với các game thủ đến từ châu Âu.

Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các game thủ bóng đá đang chơi cho các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ kiếm được ít hơn nhiều so với việc tăng doanh thu Brixit. Chắc chắn sẽ rất đơn giản cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh để lựa chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh một cách thuận tiện vì họ chắc chắn sẽ phải trả mức lương thấp hơn nhiều cho những game thủ nhận thêm bảng Anh. Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ không chắc chắn trừ khi có một số thỏa thuận đối ứng được ủy quyền giữa hai sự kiện, Vương quốc Anh và các bên tham gia khác của EU.

74 phần trăm game thủ từ Chelsea là một người thuộc Liên minh Châu Âu trên toàn quốc hoặc họ có quốc tịch thứ hai của Liên minh Châu Âu. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, các câu lạc bộ thuộc Tổ chức Ngoại hạng đang tập trung đội game thủ của mình để đối phó cũng như chịu đựng những đối thủ sắp tới.

Chắc chắn sẽ rất đơn giản cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh để nhanh chóng chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập thấp hơn nhiều cho những game thủ kiếm được nhiều bảng Anh. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những ràng buộc đối với việc chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ ở Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Ví dụ: bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ được xem xét dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Những yếu tố này được đưa ra dựa trên số lượng chi phí chuyển nhượng mà người chơi đó phải trả cũng như mức lương cơ bản được sử dụng cho người chơi so với nhiều game thủ khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực cũng như những game thủ không thể chứng nhận, họ không có được giấy phép nghề nghiệp để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá tương ứng.

Trong tình huống bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ được xem xét dựa trên hệ thống các yếu tố. Những yếu tố này được cung cấp dựa trên số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả và cũng là thu nhập cơ bản được cung cấp cho người chơi so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực cũng như những game thủ không thể chứng nhận, họ không có được giấy phép nghề nghiệp để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá tương ứng.